Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne są elementami instalacji, pośredniczącymi w zamianie energii słonecznej w cieplną. Czynnikiem pośredniczącym w wymianie ciepła może być powietrze lub ciecz, co wiąże się z podziałem kolektorów na powietrzne i cieczowe.

Kolektory cieczowe możemy podzielić na:
Płaskie, których budowa jest stosunkowo prosta gdyż składają się miedzianych rurek połączonych z absorbentem promieni słonecznychCałość jest zamknięta w izolowanej obudowie.

Kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika roboczego, składają się z kilku szklanych rur, w każdej z nich znajduje się absorber z pojedynczym układem rurki w rurce; wewnętrzną rurką płynie schłodzona w zasobniku ciecz, która przedostaje się do drugiej rurki i zawraca do instalacji zaopatrującej zasobnik; w czasie tej drogi ciecz przejmuje ciepło z absorbera, podwyższając dzięki temu swoją temperaturę

W kolektorach z rurkami ciepła, w każdej szklanej rurce absorber połączony jest z jedną rurką o specjalnej budowie (jej wewnętrzne ścianki pokryte są materiałem porowatym nasączonym cieczą, która paruje pod wpływem ciepła dostarczonego z absorbera), w której następuje skroplenie pary i ogrzanie wody; w kolektorach tych wykorzystanie promieniowania słonecznego jest bardziej efektywne czynnikiem pośredniczącym w przekazywaniu ciepła z kolektora do wymiennika jest woda, wodny roztwór glikolu lub innej cieczy.

Nowocześniejszym bardziej wydajnym sposobem na uzyskiwanie energii sa dachówki solarne.