Kotły na biomasę

Kotły na biomasę
Z powodu wysokich cen węgla i koksu społeczeństwo zaczęło interesowac się paliwami odnawialnymi: drewnem, trocinami, słomą zbóż i rzepakową, gałęziami wierzby, liśćmi, igliwiem, makulaturą itd., ogólnie nazywanymi biomasą. W kotłach na biomasę stosuje się paliwa ekologiczne niskokaloryczne i wytwarzające długi płomień w czasie spalania. Kotły te charakteryzują się dużą pojemnością wodną i dużą powierzchnią wymiany ciepła.

Niektóre z nich wyposażone są w automatyczny podajnik paliwa, zapłon i system usuwania popiołów.
Nowoczesne kotły mogą współpracować z instalacjami wysokotemperaturowymi jak również z systemami niskotemperaturowymi
Kotły na biomasę wymagają dwu- lubtrzykrotnego ładowania paliwa ekologicznego w ciągu doby. Jeżeli przy kotle zostanie zainstalowany automatyczny podajnik, paliwo będzie dokładane do kotła tylko raz na dobę.
Biomasa stanowi doskonałą alternatywę dla węglai innych paliw tradycyjnych.Główne czynniki zachęcające do wykorzystywania biomasy to:ekologia, ekonomia.
Zaletą ogrzewania gospodarstwa domowego biomasą jest niski koszt eksploatacji.
Biomasa jest organicznym produktem fotosyntezy. l. Najważniejszą jej cechą jest to, że nie powoduje ona dużej emisji dwutlenku siarki. Biomasa jest magazynem energii promieniowania słonecznego, którą stanową drewno i jego odpady, słoma, pelety, specjalnie uprawiane rośliny energetyczne. Wykorzystując biomasę jako materiał opałowy do atmosfery emitowane są mniejsze ilości dwutlenku węgla i siarki.