Kotły na drewno

Kotły na drewno
Kotły na drewno energetyczne które uzyskuje się  bezpośrednio lub pośrednio z lasów w formie drewna, kory, igieł i liści nie poddanych obróbce chemicznej. Uzyskać je można także z materiałów takich jak odpady budowlane. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia, wyróżnić można: leśne drzewo energetyczne, które nie było wcześniej wykorzystane; są to przede wszystkim elementy powstałe po wycince drzew, pnie; odpady i produkty uboczne przemysłu drzewnego, takie jak kora, trociny, wióry drewno energetyczne z odzysku – opakowania, szalunki, materiał budowlany (z rozbiórki domów Drewno przerobione i nieprzerobione W zależności od formy występowania i metody pozyskiwania drewno dzieli się na przerobione i nieprzerobione.

Nie przerobione drewno to: drewno opałowe, paliwo rozgniatane , paliwo rozbijane, zrębki paliwowe uzyskane z drewna poddanego rozdrobnieniu narzędziami nożowymi na kawałki od 5 do 50 mm.
Przerobione drewno energetyczne to trociny, brykiet ,granulki wytwarzane podobnie jak brykiet a także pył drzewny
Największą wartość opałową ma suche drewno. Przy zerowej wilgotności wynosi ona 19,2 GJ na tonę suchej masy. Wartość opałowa zmniejsza się ze wzrostem zawartości wody. Gdy drewno wykorzystywane jest jako materiał służący do rozpałki bądź jako paliwo zastępcze, wilgotność drewna nie ma większego znaczenia. Charakterystyczną cechą drewna energetycznego jest wysoka zawartość składników lotnych. Około 80% suchej masy drewna odparowuje podczas suchej destylacji (ogrzewania), a tylko 20% zbudowane jest z nielotnych związków węgla, które ulegają spaleniu.W związku z tym spalanie drewna energetycznego wymaga specjalnych technik i kotłów.
Innym ciekawym rozwiazaniem są pompy ciepła.
Znani producenci kotłów:
IRLEH
ATMOS
VIGAS
MORA
KOTLAN
EKO-VIMAR